Due diligence

Image description

Potřebovali jsme komplexní finanční analýzu podniku - cílem byla eliminace rizik z nesprávně vedeného účetnictví. Na základě detailní práce od AKPNA jsme se znovu vrátili do starých dobrých kolejí.


Máme bohaté zkušenosti s transakčním poradenstvím, včetně akvizic a prodeje společností, restrukturalizace společností a dalších obdobných transakcí. Naší výhodou je jedinečná kombinace finančních, právních, daňových a účetních odborných znalostí pod jednou střechou, což nám umožňuje identifikovat všechna potenciální rizika a navrhnout optimální strukturu navrhované transakce.

Pro každého investora je zásadní, aby získal dostatek nezávislých informací o přebírané struktuře, přiměřenou jistotu o existenci či neexistenci deklarovaných skutečností, případně dodatečné informace, které nebyly protistranou uvedeny. Z těchto a dalších důvodů považujeme za nutné svěřit zpracování due diligence odbornému poradci.

Takto získané informace slouží k potvrzení či vyvrácení záměru expanze, jako vodítko k cenovým jednáním či je podle nich upřesňován postup expanze. Due diligence se obvykle provádí samostatně v oblasti účetní a ekonomické, jejíž součástí je i daňová analýza, a v oblasti právní, případně i v oblasti životního prostředí či jiné specializované oblasti.

Společnost AKP NORD ADVISORY se dlouhodobě zabývá činností zpracování due diligence v oblasti účetní a ekonomické, v oblasti právní spolupracuje s renomovanými advokátními kancelářemi. Záruka kvalitního výsledku due diligence je zajištěna nejen bohatými a dlouholetými zkušenostmi v této činnosti, ale i pracovním týmem naší společnosti, který je složen z odborníků profilujících se v různých oblastech ovšem s celkovým odborným rozhledem. Výhodou je samozřejmě znalost partnerů, kteří provádějí právní due diligence, čímž jsou odbourány různé nadbytečné postupy či informační šumy.

Kolik Vás budeme stát?

Na míru vaší situaci společně zvolíme nejlepší model odměny pro nás. Pracujeme tak, abychom pro Vás nebyli nákladem, ale ziskovou investicí.

Kontaktujte nás

Image description
Napište nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Jít na začátek